3 خرداد 1399 با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی؛

بازیگران صنعت ژئوماتیک در کشور زیر یک سقف جمع می‌شوند

ژئوماتیک که یکی از علوم نوین جهانی محسوب می‌شود در ایران روند رو به رشدی دارد. علمی پرکاربرد که در حوزه‌های مختلفی چون جغرافیا، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، محیط زیست، عمران حمل و نقل معدن کشاورزی و منابع طبیعی به کار می‌آید.

بازیگران صنعت ژئوماتیک در کشور زیر یک سقف جمع می‌شوند