17 اردی بهشت 1399

تصویر زیبای ساحل ماداگاسکار از نمای ایستگاه فضایی بین‌المللی

ناسا تصویر زیبایی از ساحل شمال غربی کشور ماداگاسکار را منتشر کرده که توسط فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی و از فاصله حدوداً ۴۰۰ کیلومتری از سطح زمین به‌ثبت رسیده است.

تصویر زیبای ساحل ماداگاسکار از نمای ایستگاه فضایی بین‌المللی