6 فروردین 1399

کتاب توسعه زیست بوم فناوری‌های ژئوماتیک منتشر شد

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل ‌و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: تاکنون 70 شرکت دانش‌بنیان‌ فعال در حوزه ژئوماتیک در کشور شناسایی شده که اسامی و اطلاعات آن‌ها در قالب کتاب «توسعه زیست‌بوم فناوری‌های ژئوماتیک »منتشر شده است.

کتاب توسعه زیست بوم فناوری‌های ژئوماتیک منتشر شد