1 بهمن 1398

عملکرد اعضای شبکه آزمایشگاهی 40 درصد رشد کرد

بنا به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عملکرد اعضای این شبکه رشد 40 درصدی را نشان می‌دهد این در حالی است که پیش از این، بسیاری از ظرفیت‌های این مراکز بلااستفاده می‌ماند.

عملکرد اعضای شبکه آزمایشگاهی 40 درصد رشد کرد