6 آبان 1398 پرویز کرمی در گفتگو با فارس:

مردم/استارت آپ ها/مسئولان؛ سه ضلع مثلث ایستادگی در اقتصاد مقاومتی

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از برنامه‌ریزی‌ها برای تبدیل کارخانه‌های مخروبه به مراکز نوآوری و فناوری خبر داد.

مردم/استارت آپ ها/مسئولان؛ سه ضلع مثلث ایستادگی در اقتصاد مقاومتی