6 آبان 1398 پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش می دهد؛

اقدامات دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

دولت تدبیر و امید از ابتدای کار خود، مبنای سیاست اقتصادی را بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برای گذار از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت قرار داد. بر این اساس حمایت‌های ویژه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان در این دوران صورت گرفت.

اقدامات دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان