1 آبان 1398

ایجاد شبکه جامعی از توانمندی‌های آزمایشگاهی صنعت حمل‌ونقل پیشرفته ضروری است

نشست بررسی شرایط عضویت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فضا و حمل و نقل پیشرفته عمومی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

ایجاد شبکه جامعی از توانمندی‌های آزمایشگاهی صنعت حمل‌ونقل پیشرفته ضروری است