24 مهر 1398

تویوتا به کره ماه می رود

شرکت تویوتا و سازمان فضایی ژاپن برای تولید خودروی ماه‌نورد با یکدیگر همکاری می‌کنند.

تویوتا به کره ماه می رود