23 مهر 1398

فناوری خنک‌کننده صندلی خودرو؛ نوآوری جدید تسلا

مجموعه تسلا در راستای ارتقا فناورانه محصولات خود و ارائه خدمات هرچه بیشتر به سرنشینان، در زمینه گرم و سرد کردن صندلی خودرو پتنتی را به ثبت رسانده است.

فناوری خنک‌کننده صندلی خودرو؛ نوآوری جدید تسلا