23 مهر 1398

روند دانش‌بنیان‌ شدن را به‌روزرسانی می‌کنیم

نشست بررسی چالش‌های شرکت‌های پهپادی با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته و محمد صاحبکار رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های فعال حوزه پهپادی برگزار شد.

روند دانش‌بنیان‌ شدن را به‌روزرسانی می‌کنیم