22 مهر 1398

شهر هوشمند الزامی برای آینده

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به انتشار کتاب های«بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی»، در حوزه هوشمندسازی، گفت: در سال های اخیر توسعه زیست بوم شرکت های نوپا و دانش بنیان و استارت آپی یکی از ماموریت های اصلی معاونت علمی و فناوری تعریف شده است بنابراین شناخت چالش های پیش روی فعالان این حوزه در جهان می تواند کمکی برای شکل گیری و رشد پویا تر آنها در کشور باشد.

شهر هوشمند الزامی برای آینده