22 مهر 1398

اختتامیه استارتاپ ویکند ریلی شو برگزار شد

گروه حمل و نقل ریلی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای وظایف خود، نخستین استارتاپ‌ حمل و نقل ریلی (ریلی شو) را با حضور بازیگران این عرصه برگزار کرد.

اختتامیه استارتاپ ویکند ریلی شو برگزار شد