21 مهر 1398

پهپادها مانع تخریب تجهیزات شبکه برق می‌شوند

تخریب و کهنگی تجهیزات شبکه برق از جمله مشکلاتی است که خطوط انتقال برق را تهدید می کند. بازدید و سرکشی به این تجهیزات از جمله کارهای سخت و زمان بری است که این روزها با پهپاد طراحی شده یک شرکت دانش بنیان، سرعت گرفته است.

پهپادها مانع تخریب تجهیزات شبکه برق می‌شوند