27 شهریور 1398 دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

پهپادهای ایرانی با برند داخلی اوج می‌گیرند

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت تعریف برندی صادرات ایرانی و معتبر برای پهپادهای طراحی شده داخلی، گفت: در تلاشیم تا برای پهپادهای تولید شده داخل کشور یک برند واحد تعریف کنیم. تا تحت آن خدمات صادراتی یکپارچه ای را برای توسعه صادرات انجام دهیم.

پهپادهای ایرانی با برند داخلی اوج می‌گیرند