25 شهریور 1398

با دستور رئیس‌جمهور فیلیپین، این کشور صاحب آژانس فضایی می‌شود

فیلیپین با تصویب قانونی برای ایجاد آژانس فضایی وارد مرحله جدیدی در حوزه علم و فناوری می‌شود؛ اقدامی که به گفته مقامات این کشور تأثیرات مثبتی بر امنیت ملی و رفاه مردم فیلیپین خواهد گذاشت.

با دستور رئیس‌جمهور فیلیپین، این کشور صاحب آژانس فضایی می‌شود