24 شهریور 1398 خودروسازی آلمانی یک قرن به عقب بازگشت

جدیدترین فناوری مرسدس روی یک مدل سال ۱۹۰۱!

جدیدترین طرح مفهومی پیشرفته مرسدس بنز با دارا بودن بسیاری از ویژگی‌های به روز و فناورانه روی یک خودرو متعلق به سال ۱۹۰۱ پیاده شده است.

جدیدترین فناوری مرسدس روی یک مدل سال ۱۹۰۱!